• MAN 2 GRESIK
  • Mumtaz dalam Imtaq dan Iptek yang berwawasan lingkungan
Direktori Guru dan Tenaga Kependidikan
Nama Lengkap
Ahmad Hishol Muttaqin, S.Ag.
NIK
197112302007011018
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
30 Desember 1971
Jenis GTK
Nama Lengkap
Akhmad Saiku, S.Pd
NIK
197505122005011006
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
12 Mei 1975
Jenis GTK
Nama Lengkap
As’adah, S.Ag
NIK
197102172009012001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
17 Februari 1971
Jenis GTK
Nama Lengkap
Azhari, S.Pd.
NIK
04.5.07.05055
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
01 Agustus 1974
Jenis GTK
Nama Lengkap
Diana Shofiyatul Hasanah, S.Psi.
NIK
-
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
26 Februari 1990
Jenis GTK
Nama Lengkap
Dina Trianasari, S.Pd.
NIK
198712152011012018
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Trenggalek
Tanggal Lahir
15 Desember 1987
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Kastur, M.Pd.I
NIK
196303152014121003
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
15 Maret 1963
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Mohammad Shokhib
NIK
196210071991021001
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Lamongan
Tanggal Lahir
07 Oktober 1962
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Nasir
NIK
196710102003121003
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
10 Oktober 1967
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Samari, MM
NIK
197005052002121002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
05 Mei 1970
Jenis GTK
Nama Lengkap
Drs. Suratno, MM
NIK
196210062014121001
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
06 Oktober 1962
Jenis GTK
Nama Lengkap
Eva Ana Andriani, S.Pd.
NIK
16063030155
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
17 November 1991
Jenis GTK
Nama Lengkap
Faridatul Chusnah, S.Si
NIK
197411272009012005
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
27 November 1974
Jenis GTK
Nama Lengkap
Habib Albab, S.Pd
NIK
16061030285
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
31 Mei 1991
Jenis GTK
Nama Lengkap
Heriyani, S.Psi
NIK
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
14 Februari 1981
Jenis GTK
Nama Lengkap
Huda, S.Pd.,M.Si.
NIK
197007251996031003
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
25 Juli 1970
Jenis GTK
Nama Lengkap
Husnul Hidayah, S.Ag
NIK
197606152005012001
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
15 Juni 1976
Jenis GTK
Nama Lengkap
Luluk Wijayanti, S.Pd.
NIK
16063030154
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
29 Juni 1991
Jenis GTK
Nama Lengkap
M. Heri Prianto, S.Pd.I
NIK
198103102007101002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
10 Maret 1981
Jenis GTK
Nama Lengkap
Maria Ulfah, S.Pd.I
NIK
198312252014122002
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
25 Desember 1983
Jenis GTK